Här läggs löpande information upp om underhåll/reparationer/renoveringar i hallen.