Priser

Observera att timpriset utomhus för medlemmar 1 juli 2019 höjts till 100 kr per timme och gäller då även för priser inomhus under perioden 5 - 14 augusti.

Aktuella timpriser

Tennis

Under sommarsäsongen 16 juni-14 augusti spelar du inomhus till samma pris som utomhus, dvs 75 kr för medlem och 150 kr för icke-medlemmar.

Strötid Strötid Kontrakt Kontrakt
Medlem Övriga Medlem Övriga
UTE beroende på väder 100 150  100  150
Måndag - fredag 9:00-11:00 och 13:00-16:00 160 230 160 230 B-tid
Fredag 20:00-21:00 160 230 160 230 B-tid
Lördag 8:00-10:00 och 18:00-19:00 160 230 B-tid
Söndag 8:00-10:00 160 230
Övriga tider 185 250 185 250 A-tid
Bollplank, bokat timpris enl ovan
Bollplank, ej bokat 60:-/30 min
Klippkort 11 speltillfällen Medlem 1850  Övriga 2500

OBS ! Medlemspriset gäller endast då minst en av spelarna är medlem.

Badminton/bordtennis/Pickleball

Observera att priserna i badminton och bordtennis från 1 juli 2019 höjts med 20  kr per timme!

Strötid Kontrakt
Måndag-fredag 8:00-11:00 och 13:00-15:00 140 130 B-tid
Lördag 8:00-10:00 och 18:00-19:00 140 130 B-tid
Söndag 8:00-10:00 140 130 B-tid
Övriga tider 170 160 A-tid
Klippkort 11 speltillfällen 1700

Squash

Strötid Kontrakt
Alla tider, 45 minuter 170 150
Klippkort 11 speltillfällen 1 700

OBS! Om du har kontrakt och inte har möjlighet att spela på någon av dina speltillfällen ber vid dig friställa tiden för att någon annan ska få möjlighet att utnyttja den. Om tiden blir uthyrd som strötid får du tillbaka 70% av ditt betalda timpris på nästa års faktura eller som en utbetalning efter säsongens slut om du väljer att inte förlänga ditt kontrakt.